NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

datum: 31.01.2013

kategorija: Sporočila za javnost

NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10in 75/12) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parcelna št. 3545/1, k.o. 2447-Senožeče (ID znak 2447-3545/1-0) in št. 2919/2, k.o. 2447-Senožeče (ID znak 2447-2919/2-0), za namen izgradnje elektro in vodovodnega priključka za potrebe nove stanovanjske hiše na parc. št. 2927/1, k.o. 2447-Senožeče (ID znak 2447-2927/1-0).

Župan Občine Divača
Drago Božac


Namera