Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 11.02.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc.št. 3074/0, 3072/1, 3056/0, 3047/4, k.o. 2464 – Barka, grajeno javno dobro lokalnega pomena.