Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 14.02.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina parc.št. 1313/8, k.o. 2460 – Naklo,
grajeno javno dobro lokalnega pomena.