Pot vodnih zakladov

datum: 24.04.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Člani TKŠD Urbanščice so v petek 19. in soboto 20. aprila 2013 čistili okolice kalov in kale ter pot, ki jo imenujemo Pot vodnih zakladov.

Trasa Poti vodnih zakladov obsega, kar 12 km in je zasnovana enosmerno. Zamisel o vzpostavitvi vodne poti je bila večplastna. Z oblikovanjem navedene poti smo želeli seznaniti prebivalce o pomembnosti trajnostnega upravljanja z vodnimi viri na občutljivem kraškem območju ter seznaniti ljudi o naravni in kulturni dediščini, ki nas spremlja na poti. Čiščenje okolice kalov pa predstavlja lastno delo članov TKŠD URBANŠČICA in TKŠD MEJAME pri izpeljavi LAS projekta z naslovom »Lepote Divaškega Krasa«.

Projekt je delno financirala Evropska unija in sicer je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se je izvajal v okviru ukrepov 4. osi skupne kmetijske politike Programa Razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 po pristopu LEADER.

Celotna novica