Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

datum: 10.09.2013

kategorija: Sporočila za javnost

NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10in 75/12) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parcelna št. 3519/1, k.o. 2447-Senožeče (ID znak 2447-3519/1-0), za namen izvedbe električnega priključka za novo stanovanjsko hišo na parc. št. *38 in 1344/14, k.o. 2447-Senožeče (ID znak 2447-38/0-1 in ID znak 2447-1344/14-0).Župan Občine Divača
Drago BožacNamera