ANALIZA SMERNIC za pripravo DPN za park vetrnih elektrarn Senožeška brda

datum: 28.10.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Analiza in odgovori na podane smernice nosilvcev urejanja prostora in pobude zainteresirane javnosti