Sklic Zbora Občanov za naselje Dolnje Ležeče

datum: 21.03.2014

kategorija: Sporočila za javnost

ZBOR OBČANOV OBČINE DIVAČA za območje naselja DOLNJE LEŽEČE

Številka: 031-0001/2013-10
Datum: 21.03.2014

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Divača št. 032-0009/2013-11 z dne 12.6.2013 ter pobude vaščanov Dolnjih Ležeč

sklicujem

ZBOR OBČANOV OBČINE DIVAČA za območje naselja DOLNJE LEŽEČE,


ki bo v petek 28. marca 2014 ob 18.30 uri
v gostilni Čotnik v Dolnjih Ležečah.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pozdravni nagovor župana
2. Obravnava pobude za ustanovitev Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče
3. RaznoOBČINA DIVAČA
Župan Drago BožacSklic