Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

datum: 14.07.2014

kategorija: Sporočila za javnost

 Občina Divača je je izdala naslednje ugotovitvene odločbe o občinskih cestah  - grajenem javnem dobru:

 

1. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-77, k.o. Barka,

2. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-78, k.o. Škoflje,

3. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-79, k.o. Naklo,