Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

datum: 29.07.2014

kategorija: Sporočila za javnost

 Občina Divača je je izdala naslednje ugotovitvene odločbe o občinskih cestah  - grajenem javnem dobru:

 

1. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-92, k.o. Dolenja vas,

2. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-93, k.o. Laže,

3. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-94, k.o. Senožeče,

4. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-102, k.o. Famlje.