Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

datum: 26.09.2014

kategorija: Sporočila za javnost

 Občina Divača je je izdala naslednje ugotovitvene odločbe o občinskih cestah  - grajenem javnem dobru:

 

1. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-173, k.o. Famlje,  

2. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-174, k.o. Vatovlje,

3. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-175, k.o. Misliče,

4. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-176, k.o. Vareje,

5. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-177, k.o. Podgrad,

6. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-178, k.o. Dane,

7. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-179, k.o. Barka,

8. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-180, k.o. Škoflje,

9. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-181, k.o. Naklo,

10. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-182, k.o. Dolnje Ležeče,

11. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-183, k.o. Gornje Vreme,

12. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-184, k.o. Senadole,

13. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-185, k.o. Dolenja vas,

14. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-186, k.o. Potoče,

15. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-187, k.o. Laže,

16. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-188, k.o. Senožeče,

17. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-189, k.o. Famlje,  Dopolnilna odločba št. 478-0022/2012-199, k.o. Famlje,  

18. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-190, k.o. Vremski Britof,

19. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-191, k.o. Gabrče.