Odločba o izločitvi iz javnega dobra

datum: 22.09.2014

kategorija: Sporočila za javnost

 Odločba o ugotovitvi, da se zemljišču s parcelno št. 591/9, k.o. Potoče (ID 6343239), se ukine status grajenega javnega dobra.

 

Odločba št. 478-0016/2014-32 z dne 22.9.2014