državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače

datum: 18.11.2014

kategorija: Sporočila za javnost

 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače. V postopku priprave sta bili proučeni dve varianti trase daljnovoda.

 

V zgodnji fazi umeščanja v prostor je bilo konec leta 2013 organizirano 16 predstavitev v občinah, kjer bi potekala ena od predvidenih variant. 

Podrobni zapisi posameznih delavnic, kakor tudi zaključno poročilo o posvetih je objavljeno na spletni strani investitorja:  http://www.eles.si/prehod-220kv-na-400kv-bericevo-divaca-umescanje-v-prostor.aspx

Posredujemo vam celovito informacijo o do sedaj opravljenih aktivnostih in spoznanjih.

 

Informacija