Odločba o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 591/7 k.o. Potoče

datum: 25.11.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 591/7 k.o. Potoče