Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 03.03.2015

kategorija: Sporočila za javnost

Namera o oddaji dela parc. št. 1008/28 k.o. Divača v najem