PRAKSA ETNOLOŠKEGA TERENSKEGA DELA

datum: 11.05.2015

kategorija: Sporočila za javnost

 V soorganizaciji z društvom TKŠD Urbanščica in Parkom Škocjanske jame, je v času od 7. do 9. maja 2015 potekala praksa etnološkega terenskega in raziskovalnega dela na vremskem območju. Študentke Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, so skupaj z mentorjem dr. Jožetom Hudalesom, docentom za področje etnološke muzeologije in etnološkega konzervatorstva, dokumentirali nekdanje rudniške kope  v Zavrhku in na Škofljah ter nepremičnine in inventar vodarne Draga. Obiskali so nekdanje rudarje, njihove sorodnike ter krajane, ki so jih prijazno sprejeli ter jim posredovali vsa svoja vedenja, še živeči rudarji pa izkušnje, ki so jih doživljali v rudniku. Zadnji dan dela je za krajane v dvorani »Šhta« potekala predstavitev terenskega dela z video  pričevanji, kartiranjem in dokumentiranjem nepremičnin ter inventarja vodarne Draga.

To neprecenljivo arhivsko gradivo bo služilo kraju za bodoči ekomuzej premogovništva na vremskem ter vodnih virov z vodarno Draga. Bogato kulturno dediščino smo dolžni čimbolj ohranjeno zapustiti bodočim rodovom in jih ozaveščati  s tem kakšen je bil njen ekonomski, socialni in kulturni pomen za življenje in delo ljudi v tistem zgodovinskem obdobju.

Ekomuzeji imajo v prostoru, v naravi in na ekodomačijah velik pomen za lokalni razvoj kraja, za njegovo promocijo in za preživetje ljudi, s ponudbo novih delovnih mest.

Zahvaljujemo se profesorju dr. Jožetu Hudalesu in študentkam Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Javnemu zavodu Parka Škocjanske, Službi za raziskovanje in razvoj z mag. Vanjo Debevec Gerjevič, in nosilki del, etnologinji Darji Kranjc. Za pomoč se zahvaljujem tudi Anu Kahuna, predsednici Odbora za varstvo kulturne dediščine v Biosfernem območju PŠJ.

 

Mirjam Frankovič Franetič

 

 

1  2  3  4