Obvestilo o zapori ceste

datum: 28.08.2015

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske ceste JP 562280, odsek 562281 – R2 445-Dolenja vas, in sicer od stacionaže +0.00 km do stacionaže +1.177 km, ter na nekategorizirani kolovozni poti, ki poteka po parcelah št. 2645/1 in 2645/3, vse k.o. Dolenja vas od torka 1.9.2015 do petka 4.9.2015 izvedena OBČASNA POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet v trajanju cca. 30 minut med 8.00 in 16. 00 uro.