OBVESTILO O ZAPORI CESTE - KOLODVORSKA ULICA DIVAČA

datum: 15.09.2015

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača obvešča vse uporabnike ceste in občane, da bo Kolodvorska ulica v Divači zaradi vzdrževalnih del zaprta za ves promet od 17.9.2015 do 25.9.2015.

 OBČINA DIVAČA obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske ceste LZ 063010, odsek 063011 - Kolodvorska ulica-Trg 15. aprila, in sicer od križišča s cesto LZ 063021 (Ulica Albina Dujca) do križišča s cesto LK 064022, od četrtka 17.9.2015 do petka 25.9.2015 izvedena POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet zaradi vzdrževalnih del in preplastitve vozišča.

Zaradi obsežnosti del in varnosti prometa je potrebno izvesti popolno zaporo ceste. Obvozi so predvideni po cesti LZ 0630 Il na odseku od železniške postaje do križišča z regionalno cesto R2 44611016 - Kraška cesta. Na omenjenem odseku bo za časa del s semaforjem urejen izmenično eno smerni promet.

Povezovalna cesta mimo stanovanjskega bloka Trg 15. aprila 1A bo urejena kot enosmerna cesta iz smeri Trga 15. aprila proti Kolodvorski cesti. Promet na obeh povezovalnih cestah mimo stanovanjskega bloka Trg 15. aprila 1A in Trg 15. aprila 1B bo občasno tudi ročno usmerjan.

Parkiranje v času zapore bo možno na parkirišču za gostiščem Risnik ter na drugih javnih površinah v Divači.  

Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih In nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.  

Dela se bodo izvajala v treh fazah. Potek zapore po fazah je razviden iz spodnjih slik zapore.

Obvestilo o zapori

Zapora-slika - FAZA 1

Zapora-slika - FAZA 2

Zapora-slika - FAZA 3

 

Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje ter naprošamo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije in navodil delavcev.

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan