Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača

datum: 15.10.2015

kategorija: Sporočila za javnost