Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste v Divači

datum: 15.10.2015

kategorija: Sporočila za javnost