OBVESTILO - PREPOVED

datum: 01.03.2016

kategorija: Sporočila za javnost

 Občina Divača in Agrarna skupnost Divača obveščata, da je  PREKLICANO DOVOLJENJE za dovoz »zelenega odreza« (ostanki obrezovanj drevja, žive meje, grmičevja,…) na lokaciji, ki se nahaja ob cesti Divača – Senožeče (parcelna št. 129/39,k.o. Divača), na kateri je bilo občanom dovoljeno pripeljati »zeleni odrez« za nadaljnjo predelavo.  

Prepoved odlaganja  »zelenega odreza« in vseh drugih odpadkov velja od 1. 3. 2016 dalje.

Preklic dovoljenja je posledica nespoštovanja nekaterih občanov, da se na omenjeni prostor lahko odlaga le »zeleni odrez«, saj je na lokaciji nastajalo odlagališče odpadkov vseh vrste, kar je nesprejemljivo.

 

Občina Divača in Agrarna skupnost Divača