Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN Občine Divača in okoljskega poročila

datum: 10.05.2016

kategorija: Sporočila za javnost

javno naznanilo.pdf

povzetek za javnost *

Javna razgrnitev bo potekala od srede, 18. maja 2016 do vključno ponedeljka, 20. junija 2016.

Razgrnjeno gradivo bo na ogled v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača v sejni sobi, v poslovnem času občinske uprave.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Divača na naslednji povezavi www.divaca.si (pod rubriko občinski prostorski načrt, 2. javna razgrnitev). Grafični del OPN (prikaz območij enot urejanja prostora – namenska raba prostora in gospodarska javna infrastruktura) bo javno dostopen tudi na spletni strani prostorskega informacijskega sistema občin – PISO (http://www.geoprostor.net)

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava: 

  • v četrtek, 9. junija 2016, ob 17. uri, v večnamenskem prostoru OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Pripombe in predlogi se lahko posredujejo:

  • pisno ali ustno na javni obravnavi,
  • pisno na obrazcu (ki je objavljen kot priloga razgrnjenega gradiva na spletni strani Občine Divača in v pregledovalniku PISO), in sicer po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali na elektronski naslov: obcina@divaca.si,
  • pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki je dostopna v sejni sobi občine Divača v poslovnem času občinske uprave

 

* povzetek za javnost je bil, dne 16.5.2016, zaradi tehničnega popravka zamenjan