Javno naznanilo o javni razgrnitvi v okviru upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja

datum: 07.06.2016

kategorija: Sporočila za javnost

Javno naznanilo o javni razgrnitvi v okviru upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg:

vnos 1.150.000 m3 zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine po postopku R10 v kamnolomu Laže-1, na zemljiščih 1316/62, 1316/63, 1316/66, 1316/72, 1316/74, 1320/15, 1320/16, 1320/27, 1320/28, 1320/29, 1320/65, 1320/66, 1322/1 in 1322/3 - vse delno, k.o. Laže. 

javno naznanilo