Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev

datum: 07.11.2016

kategorija: Sporočila za javnost

 

REPUBLlKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA OKOLJE

 

Na seji Državnega zbora je bil v torek, 25. oktobra, sprejet predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki smo ga pripravili na Ministrstvu za okolje in prostor. Obstoječi koncesijski sistem ostaja v veljavi do konca letošnjega leta.

Po mnenju ministrstva je potrebno opravljanje dimnikarskih storitev zaradi zagotavljanja ciljev, kot so varstvo okolja, varstvo zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost in energetska učinkovitost malih kurilnih naprav, regulirati tudi v prihodnje, zaradi česar je bil pripravljen Zakon o dimnikarskih storitvah, ki s prihodnjim letom (1.1.2017) uvaja licenčni sistem.

Z namenom seznanitve uporabnikov o uvedbi novega sistema in bistvenih novostih, ki jih le-ta prinaša, smo na ministrstvu pripravili kratko informacijo.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo,  

 

Generalna direktorica direktorata za okolje

mag. Tanja Bolte

 

Dopis

Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev