Varuhinja človekovih pravic poslovala zunaj sedeža - v občini Divača

datum: 14.08.2017

kategorija: Sporočila za javnost

 Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestnikom Ivanom Šelihom in svetovalkama Varuha Andrejo Srebotnik in Nevo Šturm 2. 8. 2017 poslovala v občini Divača. V prostorih občine so imeli pogovore s šestnajstimi predhodno najavljenimi pobudniki. Imeli so tudi pogovor z direktorjem občinske uprave Iztokom Felicjanom, ker je bila županja Alenka Štrucl Dovgan odsotna. Po zaključku pogovorov pa je bila tudi krajša novinarska konferenca, na kateri je bila predstavljena problematika, ki so jo pobudniki izpostavili v pogovorih.

Varuhinja je na novinarski konferenci povedala, da je največ pobudnikov izpostavilo problem hrupa. V kraju Dolnje Ležeče so deležni hrupa, ki prihaja iz avtoceste na eni strani in hrupa s strani železnice na drugi strani. Krajani si želijo, da se postavijo protihrupne ograje. Varuhinja bo njihov predlog za omilitev hrupa posredovala Slovenskim železnicam in DARS-u.

Prišli so tudi pobudniki, ki se srečujejo z nizkofrekvenčnim hrupom in infrazvokom, ki jih povzročajo vetrne elektrarne. Ta hrup navzven ni slišen in čez dan niti ni tako zelo moteč. Moteč postane ponoči, zato pobudniki predlagajo oz. si želijo, da bi se vetrne elektrarne čez noč (od 22.00 pa do 6.00 ure) izklapljale. Varuhinja je dejala, da so pri Varuhu o tej problematiki že seznanjeni in bodo opravili poizvedbe ter to izpostavili tudi na mednarodni konferenci Okolje in človekove pravice: Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah, ki jo Varuh pripravlja 15. 9. 2017.

Poleg omenjene problematike s hrupom so se varuhinja in njeni sodelavci srečali še z naslednjimi problemi, ki so jih predstavili pobudniki: neurejena lastniška razmerja, dedovanje, vračanje nacionaliziranega premoženja, nezadovoljstvo z delom sodišča, mobbing na delovnem mestu v državni upravi, slab položaj upokojencev, problem vračila dvojno plačanih prispevkov, problemi razvez in dodelitev otrok ter stikov z njimi.

Varuhinja je tudi omenila, da je v občini Divača zaznati manj socialnih težav, kot v večini občin v Sloveniji in da je tu brezposelnost nižja od republiškega povprečja, ki je 12 odstotno, kar je pohvalno.

Varuhinja je še posebej pohvalila občino Divača ker ima, kot ena redkih občin, brezplačno pravno pomoč za občane. Občina daje na voljo Zavodu Dobra pot, ki nudi občanom vsako prvo soboto v mesecu brezplačno pravno pomoč, pisarno v prostorih občine.

Na konferenci je spregovoril tudi direktor občinske uprave Iztok Felicijan. Povedal je, da so uradovanja državnih ustanov na terenu zelo dobrodošla, saj se marsikateri občan težko odloči za pot v Ljubljano. Želijo si, da bi se za tovrstne obiske odločile tudi druge državne ustanove. Povedal je, da imajo na občini krajevni urad Upravne enote Sežana, ki deluje enkrat na teden in ga zaradi kadrovske stiske nameravajo zapreti. To bi bila za občino in njene občane velika izguba. Želijo si tudi, da bi bil občanom  vsaj enkrat tedensko na voljo policist za pogovor. Zanj imajo urejeno tudi pisarno, vendar zaenkrat ostaja prazna.

 

Utrinek iz novinarske konference:

 Slika1  slika2  slika3