OBISK NOVEGA VODSTVA IZ POBRATENE OBČINE SAN CANZIAN D'ISONZO

datum: 23.08.2017

kategorija: Sporočila za javnost

 V torek, 22. 8. 2017, je županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan sprejela obisk delegacije iz pobratene Občine San Canzian d'Isonzo iz Italije. Delegacijo je vodil novoizvoljeni župan Claudio Fratta. Z njim so bili še člani ožjega vodstva Občine (La Giunta Comunale) in sicer: podžupan Andrea Alessio, ki je zadolžen tudi za civilno zaščito in pobratenja, odbornica za socialno politiko Deborah Marizza in svetnica za kulturo in izobraževanje Flavia Moimas.

V pogovoru na Občini Divača so s strani občine Divača poleg županje Občine Divača Alenke Štrucl Dovgan sodelovali še občinski svetniki Dobrivoj Subič, Mirjam Frankovič Franetič in Drago Škamperle ter  direktor Občinske uprave Iztok Felicjan, za prevajanje pa je skrbela Maria Felicjan. V pogovoru je bilo z obeh strani izraženo zanimanje za nadaljnje sodelovanje v smislu že sklenjenega dogovora o pobratenju. Občini bosta, poleg že aktivnega  sodelovanja med osnovnimi šolami, sodelovanje poglobili tudi na izmenjavi med kulturnimi društvi in športnimi društvi. Sodelovala pa naj bi tudi občinska sveta predvsem na izmenjavi izkušenj z reševanjem podobnih problemov v dveh različnih državah. Izpostavljeno je bilo predvsem socialno področje in področje šolstva ter financiranja občine društvom in ostalim javnim zavodom. Veliko zanimanja so gosti pokazali tudi za naš volilni sistem in sistem vodenja občine. Občini bosta sodelovali tudi s skupnimi prijavami projektov na razpisih za pridobitev evropskih sredstev.

Po pogovoru je bilo gostom predstavljenih nekaj uspešno izpeljanih investicij v občini Divača v preteklih letih in sicer: izgradnja večnamenske dvorane v Senožečah, energetska sanacija šole in vrtca v Senožečah, energetska sanacija šole ter izgradnja vrtca v Divači.  Gostje so si z zanimanjem vse objekte tudi ogledali in bili navdušeni nad njimi, predvsem nad urejenostjo in dobro opremljenostjo, tako v šoli, kot v vrtcu, kjer jih je pričakala tudi ravnateljica vrtca Radica Slavković  ter vodja enote v Divači Vlasta Perhavec in njena namestnica Melita Švagelj, ki so gostom podrobno predstavile delovanje vrtca in sodelovanje z Osnovno šolo Divača. Gostje so bili v osnovni šoli navdušeni in presenečeni nad zelo dobro opremljenostjo predvsem specializiranih učilnic ter možnostjo otrok, da se spoznajo s kuhanjem, kar je pri njih praktično nemogoče zaradi zakonskih omejitev.

Po ogledu je sledilo še kosilo in ogled Škocjanskih jam, nad katerimi so bili tudi navdušeni. Odšli so pozno popoldan z zelo dobrimi občutki. Že naslednji dan pa se je po elektronski pošti župan Claudio Fratta osebno zahvalil županji Alenki Štrucl Dovgan za prijeten sprejem, izkazano gostoljubnost in izkazano željo po nadaljnjem sodelovanju.

 

Iztok Felicjan

Direktor občinske uprave Občine Divača

 

Foto:

1  2  3