Poročilo o požaru pri Divači 3. in 4. avgusta 2017

datum: 11.10.2017

kategorija: Sporočila za javnost

 Poročilo o požaru pri Divači 3. in 4. avgusta 2017

 Gasilci smo 3. avgusta 2017 ob 16.40 iz ReCo Postojna dobili obvestilo, da ob železniški progi Rodik-Divača gori na več lokacijah. Požar je nastal približno štiri kilometre pred Divačo. Na treh kilometrih dolžine proge je zagorelo na sedmih mestih. Trije požari v smeri Divača-Kačiče so bili lokalizirani na omenjeni lokaciji, ostali štirje so se združili in s pomočjo

vetra, ki je pihal iz smeri zahod-jugozahod v sunkih do 21 km/h, hitro širili talno, delno vršno in na določenih mestih prešli v podtalni požar.

Poklicna gasilska enota ZGRS Sežana se je na intervencijo podala s petimi gasilci z dvema voziloma, aktivirana pa so bila tudi prostovoljna gasilska društva iz Divače, Senožeč in Lokve.

Ob prihodu na lokacijo so ugotovili, da požarov z aktiviranimi silami ne bo mogoče pogasiti, zato je vodja intervencije o požaru obvestil direktorja in poveljnika Zavoda ter poveljnika Kraške gasilske zveze in Obalno-kraške gasilske regije.

O požaru je bila obveščena tudi županja občine Divača ter Slovenske železnice, ki so dobile navodila, naj vlaki na tem odseku vozijo počasneje in zvočno opozarjajo na nevarnost.

Kmalu po oceni situacije je bila podana zahteva po aktiviranju helikopterja in dodatnih sil iz PGD Sežana, PGD Povir ter skupinskega poziva ZGRS Sežana. Ko je bila odobrena uporaba helikopterja, so bile aktivirane še dodatne si le iz PGD Komen in PGD Materija.

Na lokaciji je bila tudi policija, v zraku pa policijski helikopter, ki je preletaval območje požara in nad požarišče odpeljal tudi vodjo intervencije, ki je na ta način lahko natančneje podal oceno stanja. Postavljen je bil bazen za helikoptersko gašenje, vzpostavljeno pa je bilo tudi sprejemno mesto v poslovni coni v Divači. Sestavljen je bil tudi štab za vodenje intervencije, ki je usklajeval delo gasilcev na terenu ter logistično oskrbo, ki jo je zagotavljala Občina Divača. V veliko pomoč pri načrtovanju gašenja so bili tudi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, ki so štabu dostavili karte območja.

 Prvi dan gašenja požara je bilo na terenu 92 gasilcev iz PGD Divača, Senožeče, Lokev, Povir, Sežana, Komen, Materija in ZGRS Sežana. Okrog 19. ure je na območje požara prispel helikopter Slovenske vojske (SV), ki pa se za radi tehničnih težav z vrečo za zajemanje vode ni vključil v gašenje. V nadaljevanju je poveljnik Obalno-kraške gasilske regije poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije poročal o stanju požara in zaprosil za aktiviranje državnega načrta v primeru velikega požara v naravi, ki omogoča aktiviranje sil iz notranjosti države. Glede na stanje in izkušnje iz preteklih let je bi la sprejeta odločitev, da dodatnih sil iz Obalno-kraške gasilske regije ne aktiviramo, saj je obstaja la možnost nastanka še kakšnega požara na tem območju.

Ocena je bila, da brez pomoči helikopterja požara na težkem terenu ne bo mogoče lokalizirati pred nočjo, organizirati je bilo potrebno sveže sile. Ponoči je na terenu delovalo 29 gasilcev, požar pa k sreči ni bistveno napredoval.

 Naslednje jutro so na teren pri spele sveže sile iz Gasilske zveze Postojna in Gasilske zveze Ilirska Bistrica ter helikopter SV in letalo Pilatus PC6. Skupno je bilo ta dan na požarišču 88 gasilcev. Do 13. ure je bil požar omejen, zato dodatna pomoč ni bila potrebna. Kraj požara so obiskali tudi predstavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in se seznanili z razmerami na terenu ter ponudili logistično pomoč, če bi bila potrebna. Nekaj pred 14. Uro je letalo SV med izvajanjem gašenja opazilo nov požar v smeri proti Rodiku,

ki so ga dodatne sile ZGRS Sežana ter del enot PGD Divača in Senožeče uspešno omejile in pogasile.

 Štabno mesto so drugi dan požara obiskali tudi županja občine Divača ter predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Slovenskih železnic, kjer jih je vodstvo intervencije seznanilo s stanjem na požaru, težavah, ki so jih imeli pri gašenju, ter podalo nekatere predloge za ureditev problematike povzročanja požarov zaradi vožnje vlakov.

 Intervencija je bila zaključena 4. avgusta 2017 ob 18. uri, nato je bila organizirana požarna straža, ki je nadzirala požarišče.

 Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, je požar zajel površino 95 ha, od tega okrog 80 ha mešanega gozda ter 15 ha travnatih površin.

 Na osnovi analize požara so bi le podane naslednje ugotovitve:

  • Ocenjujemo, da je bila intervencija uspešno zaključena;
  • Prvi dan bi zagotovo bila dobrodošla pomoč iz zraka, a zaradi tehnične napake ni bilo mogoče izvajati gašenja, nadomestitev okvarjene opremo pa zaradi časovne stiske ni bila smiselna;
  • Odločitev vodstva intervencije, da ne angažiramo vseh razpoložljivih sil, je bila smotrna, kajti glede na vremenske razmere bi lahko bili priča novemu požaru, kar se pa na srečo ni zgodilo;
  • Odziv gasilskih društev je bil dober, prav tako disciplina in delo na področju požara;
  • Odločitev o postavitvi sprejemnega mesta in aktiviranje PV 2 že v prvi fazi se je izkaza la za pravilno. Odziv operaterjev PV 2 je bil dober, saj so uspešno opravili svojo nalogo;
  • V prvi fazi požara je nudil pomoč policijski helikopter, ki je popeljal vodjo intervencije na ogled požarov, kar se je izkazalo za izredno koristno;
  • Prisotnost delavcev ZGS območne enote Sežana se je ponovno izkazala kot nujno potrebna;
  • Štab CZ Občin e Divača je v celoti odigral svojo vlogo;
  • Pri postavitvi štaba vodstva intervencije je bila uporaba vozila PV 2 nujno potrebna. Kljub temu da je vozilo treba posodobiti, so operaterji v vozilu zagotovili dober radijski promet, nekoliko težav je povzročala samo komunikacija z zračnimi silami z uporabo letalske frekvence. Pri posodobitvi vozila najbolj pogrešamo sledenje sil na terenu in pregledne karte;
  • Pohvala gre vsem gasilcem, tako v štabu kot na terenu, in ostalim sodelujočim v intervenciji.

 Boris Budal

 

Slike: Breda Šprajcar (pilotka policijskega helikopterja) in Blaž Turk

 

1  2  3