ustanovitev Čezmejnega konzorcija za kaštelirje

datum: 08.11.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 Projektni in pridruženi partnerji projekta INTERREG Slovenija – Hrvaška, z naslovom ‘Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja od Krasa preko Brkinov, Čičarije in Istre o Kvarnerja’ – akronim Kaštelir, občine iz Slovenije in Hrvaške - s širšega območja Primorske, Istre ter Kvarnerja, državne, izobraževalne, raziskovalne, kulturne, strokovne in druge inštitucije, zbornice, drugi javni in zasebni zavodi, društva ter nevladne organizacije, ob upoštevanju priporočil Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje EU ter drugih predpisov EU in Sveta Evrope s področja kulturne dediščine, V EVROPSKEM LETU KULTURNE DEDIŠČINE,

podpisujemo namero za ustanovitev

Čezmejnega konzorcija za kaštelirje

S skupnimi močmi si bomo prizadevali za: 

1. VZPOSTAVITEV ENOTNEGA ČEZMEJNEGA OBMOČJA ‘DEŽELA KAŠTELIRJEV’

- opredelitev kriterijev za vključitev v čezmejno območje; seznam ključnih arheoloških točk ter iskanje skupnih vsebinskih imenovalcev; vzpostavitev organizacijske oblike konzorcija, organov delovanja ter pogojev za uresničevanje skupnih interesov; krepitev partnerstev za skupne nastope v domačih in mednarodnih projektih v duhu trajnostnega razvoja in zelenih politik.

2. STROKOVNO ZAŠČITO IN VEČJO PREPOZNAVNOST DEDIŠČINE GRADIŠČ V JAVNOSTI

- izpopolnjevanje in posodabljanje predpisov in smernic stroke; povezovanje razpršenih znanj in najnovejših dognanj; spodbujanje novih raziskav; organizacija strokovnih simpozijev in delovnih srečanj; ogledi in prenosi dobrih praks; predstavitve dediščine gradišč medijem in širši javnosti.

3. OZAVEŠČANJE LOKALNIH SKUPNOSTI IN NJIHOVIH PREBIVALCEV

- sodelovanje z občinskimi organi; predavanja in usposabljanja za prebivalce, ki živijo na območju arheoloških najdišč; vključevanje njihovih pobud, znanj in interesov v občinske in regionalne programe razvoja; zbiranje lokalnih zgodb in atraktivnih zgodovinskih dejstev; vzpostavljanje predstavitvenih zbirk; spodbujanje prostovoljstva in vključevanje ranljivih skupin lokalnega prebivalstva.

4. OBLIKOVANJE TRAJNOSTNE IZOBRAŽEVALNE IN OZAVEŠČEVALNE PONUDBE ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE OBISKOVALCEV

- izdajanje večjezičnih publikacij za strokovno in laično javnost; predavanja, vodeni ogledi in šolski programi; vzpostavitev zavarovanih arheoloških in botaničnih čezmejnih poti; organizacija raznovrstnih dogodkov in festivalov; razvijanje digitalnih orodij za promocijo in izmenjavo dediščine.

5. VKLJUČEVANJE ARHEOLOŠKE IN NARAVNE DEDIŠČINE V TURISTIČNE IN DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI, KI LOKALNEMU OKOLJU PRINAŠAJO GOSPODARSKO SPODBUDO

- povezovanje s podjetniškimi pobudami in investitorskimi potenciali; pridobivanje evropskih, državnih in drugih virov financiranja; povezovanje arheološke in naravne dediščine z raznoliko turistično ponudbo čezmejnega območja; oblikovanje inovativnih produktov kulturnega in kreativnega turizma z visoko dodano vrednostjo; spodbude za zaposlovanje, predvsem mladih.

Podpisano na 1. Dan kaštelirjev Štanjel, 7. november 2018

 

Listina

1  2