ZAPORA CESTE - Škofeljski most

datum: 18.01.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

 (petek, 18.1.2019)

 

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bodo na delu občinske ceste LC 062060, odsek 062061 - Vremski Britof-Škoflje, in sicer od stacionaže 320 m do stacionaže 370 m, od stacionaže 440 m do stacionaže 480 m  in od stacionaže 590 m do stacionaže 640m.   

 od 21.1.2019 do sanacije cestišča izvedene

 

DELNE  ZAPORE  CESTE  z enosmernim izmeničnim prometom  

zaradi poškodb vozišča in posedanja terena.

 

 Dne 14.11.208 so bila zaključena dela na sanaciji mostu čez reko Reko na občinski cesti LC 062060, odsek 062061 – Vremski Britof-Škoflje. Koncesionar in izvajalec so občino opozorili, da je na isti cesti v zelo slabem stanju brežina, proti Famljam in da že nastajajo posedi ceste ter da grozi porušitev podpornih zidov. Občinska uprava si je v istem tednu ogledala stanje na terenu in se odločila, da  navedena cesta ostane zaprta do sanacije zidov.  V decembru se je ugotovilo, da cestišče ni v tako slabem stanju, da ne bi zdržalo prometa po enem, notranjem pasu.

 Koncesionar izdelal Elaborat oz. načrt delnih zapor, ki bi omejile promet na kritičnih mestih, kjer bo promet potekal izmenično enosmerno.

 Delne  zapore se izvedejo od 21.1.2019 do odstranitve nevarnosti, tj sanacije cestišča.

 Zaradi varnosti udeležencev in prometa je potrebno izvesti delne zapore ceste z izmeničnim enosmernim prometom.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

OBČINA DIVAČA

Direktor občinske uprave

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Obvestilo

Načrt zapore