ZAPORA CESTE - Dane

datum: 23.08.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 

OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

 

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu,da bo na delu občinske ceste  JP 562240, odsek 562241 - Ledenica-Pared-Dane, in sicer od stacionaže +1.320 m do stacionaže +1.370 m ter  na delu občinske ceste  JP 562240, odsek 562243 – Dane 9, in sicer od stacionaže +0m do stacionaže +30m (vaški trg v vasi Dane)

 

od dne 7.9.2019 od 14.00 ure do dne 8.9.2019 do 03.00 ure izvedena 

POPOLNA ZAPORA CEST  ZA VES PROMET zaradi izvedbe prireditve v okviru vaškega praznika 

 Zaradi varnosti udeležencev prireditve in prometa je potrebno izvesti popolne zapore cest, pri čemer je obvoz mogoč preko občinske ceste JP 562240, odsek 562242 – Dane - povezava.

 Organizator prireditve, Krajevna skupnost Divača in Vaška skupnost Dane, bo skladno z dovoljenjem Občine Divača na omenjenih odsekih cest izvedel navedene zaporo zaradi izvedbe prireditve v okviru vaškega praznika. Ker se bo prireditev izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti in varnosti prometa za udeležence v prometu in udeležencev prireditve izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se izvaja prireditev.

 V času popolne zapora ceste, v primeru nujnih prevozov in ostalih prevozov je obvoz zagotovljen preko občinske ceste JP 562240, odsek 562242 – Dane - povezava.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjenih delov cest ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

  

OBČINA DIVAČA

Direktor občinske uprave

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Odločba o zapori ceste

Obvestilo o zapori ceste