JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ "PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE 2020"

datum: 23.01.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 JAVNI  RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ

"PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE 2020" 

 

Ministrstvo za kulturo je v Uradnem list RS, št.. 3/2020, ki je izšel 10. 1. 2020, objavilo Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020«. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za proračunski leti 2020 in 2021 znaša 741.920,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih, in sicer za  Sklop 1 v višini 576.000,00 EUR in Sklop 2 v višini 165.920,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture

Cilji javnega razpisa so:

  • povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;
  • zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;  
  • vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;
  • zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;
  • povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in
  • usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

 Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije (društva, zasebni zavodi, ustanove…), javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

 Rok za prijavo je 16. 3. 2020.

 Več o razpisu si lahko preberete TU.