OBVESTILO O ZAPORI CESTE MATAVUN - BETANJA

datum: 17.04.2020

kategorija: Sporočila za javnost

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na občinski cesti JP 562040, odsek 562041 – Matavun - Betanja v dolžini 679 m od stacionaže 0+0 m (Matavun hišna št. 4) do stacionaže 0+679 m (Betanja hišna št. 7)in sicer po fazah izvajanja del 

 od 20.4.2020 do 30.10.2020 izvedena    POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet

 zaradi  gradbenih del, tj. izgradnje kanalizacije in infrastrukture v vaseh Matavun Betanja in Škocjan.

 Zaradi varnosti udeležencev in prometa je potrebno izvesti popolno zaporo ceste, pri čemer je obvoz mogoč po makadamski lokalni cesti JP 562040, odsek 562042 - Betanja-R2 405, kar velja tudi za vse intervencijske posege.

Izvajalec del, Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta 4, 6210  Sežana, bo skladno z dovoljenjem Občine Divača na omenjenem odseku ceste izvedel zaporo zaradi izgradnje kanalizacije in infrastrukture v vaseh Matavun Betanja in Škocjan od 20.4.2020 do

30.10.2020. Ker se bodo dela izvajala na celotnem cestišču, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo.

 O možnostih dostopa do vasi Betanja, Škocjan in dela naselja Matavun iz severne oz. južne strani Vas bo izvajalec del redno obveščal preko obvestil na oglasni deski oz. preko vaškega predstavnika.

 Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod oz. urejen obvoz.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

 OBČINA DIVAČA Direktor občinske uprave

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Obvestilo o pričetku del

Obvestilo o zapori ceste

Odločba o zapori ceste