KAKO RAVNATI V PRIMERU ZAZNAVE NASILJA V DRUŽINI

datum: 18.04.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 UPORABNE INFORMACIJE V PRIMERU ZAZNAVE NASILJA V DRUŽINI

 

1.     Dolžnost prijavljanja

Nasilje v družini je kaznivo dejanje in se preganja po uradni dolžnosti.

Vsakdo (posamezniki, zlasti pa institucije), ki v svoji družini ali okolici doživi ali prepozna nasilje oz. sumi na pojav nasilja v družini, je dolžan o tem takoj obvestiti pristojne institucije (policija, CSD, tožilstvo, zdravstvene ustanove, društva, …). Še zlasti to velja ko so posredne ali neposredne žrtve otroci in osebe nezmožne poskrbeti same zase (starejše osebe, osebe s posebnimi potrebami, invalidi in podobno).

 

2.       Prepoznavanje oblik nasilja

FIZIČNO NASILJE: klofute in udarci (z dlanjo, pestjo ali predmetom), uničevanje predmetov v prostoru, brcanje, odrivanje, potiskanje ob steno, lasanje, zvijanje rok, pljuvanje, ožiganje rok, davljenje, namerno spravljanje v nevarnost (npr. s prehitro vožnjo), onemogočanje izhoda iz stanovanja (sobe) in podobno.

PSIHIČNO NASILJE: žaljenje; zmerjanje; poniževanje; posmehovanje; podcenjevanje; grožnje in ustrahovanje (z vpitjem, telesno držo, s predmetom npr. nožem); grožnje z lastnim suicidom; prepovedi in preprečevanje druženja; pritiski; prepovedi obiskov prijateljev, sorodnikov ali aktivnosti; omejevanje uporabe telefona; prelaganje krivde, pretirano ljubosumje; nenehno obtoževanje; nadzorovanje; preverjanje; žaljenje družin in prijateljev;…

SPOLNO NASILJE: siljenje v dotike, poljubljanje, objemanje; siljenje v spolni odnos ali z njim ali z drugo osebo; vsiljene in nesprejemljive oblike spolnega odnosa; siljenje h gledanju pornografije (pri otroci seznanjanje s pornografskimi vsebinami); siljenje k slačenju, golemu fotografiranju in snemanju; posilstvo;…

EKONOMSKO NASILJE: preprečevanje razpolaganja z denarje; izsiljevanje za denar ali predmete; zahteve po izročitvi lastnih dohodkov; uporaba lastnih dohodkov za stroške drugega;…

ZANEMARJANJE: opuščanje skrbi za otroka, invalida, ostarelo osebo ali osebo s posebnimi potrebami.

ZALEZOVANJE: zasledovanje; neželeno vzpostavljanje stika, fizično vsiljevanje; opazovanje; zadrževanje v tvoji bližini; vdor v življenje žrtve in podobno

NASILJE PREK TELEFONA ALI INTERNETA: snemanje brez dovoljenja; objavljanje posnetkov; nadlegovanje, poniževanje zasmehovanje prek medijev; ustvarjanje lažnega profila; namestitev sledilnih naprav in podobno.

 

3.     Kontaktne informacije

Center za socialno delo Primorsko Notranjska: 05/700 12 26;

Center za socialno delo Južna Primorska: 05/66 34 543;

 Enota Sežana (CSD Južna Primorska), Kosovelova 4b, 6230 Sežana: 05/707-42-00, gpcsd.sezan@gov.si

Policija: 113;

Društvo za nenasilno komunikacijo  https://www.drustvo-dnk.si/

  • Ljubljana: 01/ 43 44 822 in 031 770 120;
  • Koper: 05/ 63 93 170 in 031 546 098; dnk.koper@siol.net

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja: 01/ 544 35 13, 01/ 544 35 14

Ženska svetovalnica (krizni center): 031 233 211

Psihosocialna in psihološka pomoč za ženske in otroke žrtve nasilja in spolnih zlorab: 031 699 333

SOS telefon: 080 11 55

TOM telefon za otroke in mladostnike: 116 111

Društvo Tvoj telefon Postojna: 05/ 7201 720

Sopotnik (telefon v stiski): 116 123

 

4.     Priporočeno ravnanje ob zaznavi nasilja v družini

Ob doživetju ali zaznavi nasilja obvestite v prvi vrsti policijo (113) oz. katero koli od drugi služb.

V kolikor ni mogoče varno izvesti klica oz. prijave nasilja, uporabljajte ostale možnosti elektronske komunikacije (SMS sporočila, e-sporočila, družbena omrežja in podobno) ali možnosti posredne prijave prek prijateljev, znancev, sosedov, sorodnikov, …

Bodite pozorni tudi na dogajanje v vaši okolici (soseski), zlasti, če so žrtve nasilja ranljive družbene skupine (otroci, starejši občani, osebe s posebnimi potrebami, invalidi, ..).

Zavedajte se tega, da s svojo odločnostjo pri prijavi nasilja in vsemi postopki, ki temu sledijo, posredno ščitite tudi vaše otroke, saj ste edini, ki otroka lahko zaščiti od posrednega ali neposrednega nasilja v družini.