POVEČANO SMETENJE V NARAVNEM OKOLJU

datum: 18.04.2020

kategorija: Sporočila za javnost

Povečano smetenju v naravnem okolju in s tem povezano razširjanje koronavirusa

 

Ob uvedbi omejitve gibanja prebivalstva zaradi epidemije koronavirusa se je v naravi ekstremno povečalo odmetavanje odpadkov s strani sprehajalcev in rekreativcev.

Nekatere lokacije so postale preplavljene s higienskimi robčki, plastičnimi in lateksnimi rokavicami, plastenkami in ostalimi smetmi. Odvrženi odpadki ne predstavljajo zgolj estetskega problema, ampak ob epidemiji tudi zdravstveni problem. Zlasti higienski robčki so polni bakterij in virusov s katerimi lahko pridejo v neposreden stik ljudje, posebej otroci in psi.  Ob ustreznih pogojih, npr. suša, ostanejo v naravi nerazkrojeni zelo dolgo. V naravi jih najde divjad, ki jih privabi vonj, še posebej če so odišavljeni. Na ta način se lahko vzpostavi t.i. reverzna zoonoza, ko se nevaren mikrob prenese iz človeka na živali. Takšen prenos je bil že dokazan v primeru prenosa novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) iz ljudi na živali v newyorškem živalskem vrtu. Na ta način se v naravi vzpostavi nov rezervoar patogenega mikroba.

 

Odmetavanje odpadkov v naravi v času epidemije predstavlja zdravstveni, epidemiološki in ekološki problem, zato je vse občanke in občane

OPOZARJAMO, DA SE BO KRŠITELJE STROGO PREGANJALO.

 Medobčinsko redarstvo in policija  okrepljeno spremlja stanje na najbolj izpostavljenih mestih.

 Prosimo vse, da z navedenimi odpadki, ki lahko ob epidemiji predstavljajo zdravstveni problem, in  drugimi odpadki ravnajo skladno z navodili pristojnih služb o ravnanju s takimi odpadki.

Istočasno sporočamo, da se je od 11.4.2020 odpr zbirni center Divača, ki sedaj deluje po rednem urniku.

V primeru zaznave povečanega dovoza pa bo Občina Divača in KSP d.d. Sežana poskrbela še za dodatne termine.

Ne odmetavajte in vozite odpadkov v naravao. Tako sami sebi povzročamo nepopravljivo škodo, ki bo ostala tudi za nadaljnje generacije. 

 

Ravnajmo pametno in ostanimo zdravi!