Z električnimi kolesi brezplačno po Krasu in Brkinih

datum: 22.07.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 Z električnimi kolesi brezplačno po Krasu in Brkinih

od 22.07.2020 do 30.11.2021

 

Kras Brkini Bikes je sistem z avtomatizirano izposojo koles (Bike Sharing), kjer si registrirani uporabnik lahko izposodi kolo na eni postaji in ga vrne na katerikoli od postaj. V sistemu je 25 električnih koles. Vsaka postaja ima 5 električnih koles in 8 polnilnih mest.

Lokacije postaj:
Komen – na »placu«, OMV Komen 119a, Komen
Štanjel – avtobusna postaja, Štanjel 41, Štanjel
Sežana – pri Osnovni šoli Srečka Kosovela, Kosovelova ulica 6
Divača – parkirišče ob električni polnilnici, dostop iz ulice Trg 15. aprila 1b
Kozina – pri parku Žaga, Istrska ulica 19

Uporaba koles je brezplačna za obdobje trajanja projekta november 2021 ob upoštevanju Splošnih pogojev dostopa in uporabe za izposojo koles Kras Brkini Bikes.

Vedno ažurni splošni pogoji bodo dostopni na spletni strani.

Uporabnik je lahko vsaka oseba starejša od 14 let. Pri osebah mlajših od 18 let se registrira starš ali skrbnik/zakoniti zastopnik.

Uporabnik si lahko izposodi kolo do največ 14 ur na teden.

Postopek izposoje:

1.   REGISTRACIJA V SISTEM

Pred prvo izposojo je potrebna registracija v sistem, katero je mogoče izvesti na dva načina:

a) Osebna registracija na 4 točkah je mogoča brezplačno za osebe s stalnim in začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Ob osebni registraciji uporabnik pridobi uporabniško kartico.
- TIC Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana
- TIC Štanjel, Štanjel 1a, Štanjel
- Občina Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, Kozina
- Škrateljnova domačija, Muzej Divača, Kraška cesta 26, Divača

b) Elektronska registracija preko aplikacije MOBILN.SI je mogoča za slovenske in tuje državljane
- Administrativni stroški 1 EUR za 3 dni oz. 5 EUR za 30 dni

2. PRIJAVA

Ob vsakokratni izposoji kolesa je potrebna na postaji/terminalu prijava v sistem:
a)  Z uporabniško kartico
b)  Z uporabniškim imenom in geslom
c)  Preko mobilne aplikacije MOBILN.SI

Podrobnejša navodila in napotki za enostavno izposojo in uporabo koles so dostopni tukaj;
- Navodila 1
- Navodila 2

3.  UPORABNIŠKI PAKETI

Paket Kras Brkini Bikes

 • Paket je mogoč samo ob osebni registraciji na info točkah;
 • Veljavnost do novembra 2021;
 • Samo za uporabnike s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
 • Uporaba je brezplačna.

3 dnevni paket

 • Paket je na voljo zgolj pri registraciji preko mobilne aplikacije MOBILN.SI;
 • Paket je namenjen tako slovenskim kot tujim državljanom;
 • Veljavnost: 3 dni od časa registracije/prijave;
 • Uporaba je brezplačna.
 • Pri registraciji se uporabniku zaračunajo administrativni stroški 1 EUR ter rezervacija na kreditni kartici v znesku 250 EUR; 

30 dnevni paket

 • Paket je na voljo zgolj pri registraciji preko mobilne aplikacije MOBILN.SI;
 • Paket je namenjen tako slovenskim kot tujim državljanom;
 • Veljavnost: 30 dni od časa registracije/prijave;
 • Uporaba je brezplačna.
 • Pri registraciji se uporabniku zaračunajo administrativni stroški 5 EUR ter rezervacija na kreditni kartici v znesku 250 EUR;

 KLICNI CENTER v primeru nedelovanja sistema, pomoč, podpora:  +386 9925 900

 

 

Splošni pogoji dostopa in uporabe za izposojo koles Kras Brkini Bikes

 

1

 

Kras in Brkini Bikes je sofinanciran iz Projekta CROSSMOBY - Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa, program sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija 2014- 2020.

crossmobi