Obvestilo o izvajanju dodatnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 - obvezno merjenje telesne temperature ob vstopu v občinsko upravno stavbo

datum: 20.10.2020

kategorija: Sporočila za javnost

Zaradi  povečanega števila okužb s COVID-19, ki se pojavljajo tudi na lokalnem območju in razglašene epidemije v Republiki Sloveniji se je županja Občine Divača, na podlagi četrte alineje 1. točke 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in priporočila poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, št. 166-10/2020-102-DGZR z dne 15.10.2020, 

odločila

 

za izvajanje ukrepa obveznega merjenja telesne temperature vseh, ki vstopajo v občinsko upravno stavbo – torej tako zaposlenih kot strank. 

Poleg na novo uvedenega ukrepa še vedno velja, da je potrebno v notranjosti občinske stavbe poleg obveznega nošenje zaščitnih mask in razkuževanja rok, skladno z določili Odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, nenehno skrbeti tudi za ustrezno higieno kašlja.

Posebej pa velja izpostaviti ravnanje v primeru pojava bolezni - bolni in vsi tisti, ki zaznajo kakršnokoli spremembo zdravstvenega stanja, naj ostanejo doma ter se o svojem zdravstvenem stanju posvetujejo z osebnim zdravnikom.

Na novo uvedeni ukrep merjenja telesne temperature je zato neposredno vezan na skrb za zdravje tako zaposlenih kot strank, ki morajo za ureditev nujnih opravkov vstopiti v občinsko upravno stavbo. 

Ob vstopu v prostore občinske upravne stavbe bo od 20. 10. 2020 dalje vsakemu obiskovalcu z ustrezno napravo izmerjena telesna temperatura. V primeru odstopanja od običajne temperature v obiskovalcu ne bo omogočen vstop v upravne prostore.

Stranke se bodo v morale tem primeru telefonsko dogovoriti za nov termin obiska.

Občanom in drugim strankam predlagamo, da v čim večji meri izrabijo možnost urejanja zadev po telefonu oziroma po elektronski pošti.

Za razumevanje glede upoštevanja navodil, nanašajočih se na izvajanje ukrepov ob vstopu v občinsko upravno stavbo, se lepo zahvaljujemo.

Ostanite zdravi!

 

Odredba

 

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan