VOLILNA OPRAVILA SO SE ZAČELA ...

datum: 21.07.2014

kategorija: Volitve - Splošne novice

Pričela so se volilna opravila za lokalne volitve 2014.

Volilna opravila za lokalne volitve 2014 se z današnjim dnem (21.7.2014) pričenjajo.

Kandidati za župana, občinski svet in svete KS lahko začnejo zbirati podpore za kandidature. Podpore kandidatom morajo biti overjene s strani upravnih enot. Obrazci za zbiranje podpor so objavljeni na internetnih straneh državne volilne komisije in na internetni strani Občine Divača v rubrikah lokalne volitve 2014.

Rok za zbiranje podpor in oddajo kandidatur je 10.9.2014.

Do konca tega meseca oz. do 31.7.2014 pa lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov.Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javnih objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatovo katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.  

 

V nadaljevanju objavljamo naslednje obrazce:  

 

Občinska volilna komisija