Obrazci za kandidiranje na lokalnih volitvah 2014

datum: 21.07.2014

kategorija: Volitve članov svetov krajevnih skupnosti

Kandidate za člana sveta KS prav tako lahko predlagajo politične stranke, ki kandidate določijo skladno s pravili stranke, ali pa s podporo skupine volivcev  in to je vsaj 10 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

Politična stranka ali skupina volivcev, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata za člana sveta krajevne skupnosti, mora določiti kandidature tako, da pripada vsakemu od spolov (moški, ženska) najmanj 40 odstotkov kandidatur. V volilnih enotah, kjer se volijo trije kandidati bo moral biti najmanj eden drugega spola, kjer se volita dva pa različnega spola.