Obrazci za kandidiranje na lokalnih volitvah 2014

datum: 21.07.2014

kategorija: Volitve članov občinskega sveta

 Politične stranke bodo morale v skladu s pravili stranke določiti kandidate za občinski svet.

 Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določijo tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Kandidate bo v volilni enoti moralo podpreti najmanj 15 volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti (1% od volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15).

Politična stranka ali skupina volivcev, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, mora določiti kandidature tako, da pripada vsakemu od spolov (moški, ženska) najmanj 40 odstotkov kandidatur. V volilnih enotah, kjer se volijo trije kandidati bo moral biti najmanj eden drugega spola, kjer se volita dva pa različnega spola.