SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

datum: 17.09.2014

kategorija: Volitve članov občinskega sveta

Na podlagi 4. člena in 2.odstavka74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo in 54/07 - odl. US), je Občinska volilna komisija občine DIVAČA sestavila naslednji