VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE

datum: 25.09.2014

kategorija: Volitve - Splošne novice

 OBVESTILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE DIVAČA O ODPRTJU VOLIŠČA ZA PREDČASNO GLASOVANJE NA LOKALNIH VOLITVAH 2014

 

dne 30. 9, 1. in 2. 10. 2014, od 7. do 19. ure

 

Volišče za predčasno glasovanje bo na sedežu Občine Divača – v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača,  v dneh 30. 9., ter 1. in 2. 10. 2014, v skladu z Navodilom Državne volilne komisije  št. 041-1/2014-438 z dne 9. 9. 2014, odprto od 7. do 19. ure.

  

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

Tajnik občinske volilne komisije Divača

 

Obvestilo