URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV V OBČINI DIVAČA

datum: 21.10.2014

kategorija: Volitve - Splošne novice

 Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Letošnje lokalne volitve so za nami in prinesle so nam kar nekaj sprememb. Izvolili smo prvo županjo v Občini Divača. Od ustanovitve Občine do letošnjih volitev so občino vodili samo moški in sicer Rajko Vojtkovszky, Bojan Boštjančič, Matija Potokar in Drago Božac. V naslednjem mandatu, to je 2014-2018 pa bo Občino Divača vodila ženska in sicer ALENKA ŠTRUCL DOVGAN,  naslov: Dolenja vas 2, 6224 Senožeče.

Po odločitvi občinskega sveta v preteklem letu so bile tudi pri sestavi in načinu voljenja članov občinskega sveta velike spremembe. V občinski svet smo namreč volili manj svetnikov in sicer kar 4 manj, tako da sedaj občinski svet sestavlja 11 članov. Volili smo jih po večinskem volilnem sistemu v štirih volilnih enotah.  Volili smo jih po imenih in priimkih in ne po strankarski pripadnosti oz. pripadnosti listam, kar so nekateri zelo poudarjali v svoji volilni kampanji. Volja ljudi se je izkazala in izvolili smo enajst predstavnikov, ki bodo sestavljali občinski svet v naslednjih štirih letih. Ali je to boljše ali ne boste presodili sami.

Izvoljeni člani v Občinski svet so:

VE

Priimek in Ime

Naslov

Posta

01

DOBRIVOJE SUBIĆ

Brkinskega odreda 6

6215   DIVAČA

01

DAMIJANA GUSTINČIČ

Kajuhova ulica 21a

6215   DIVAČA

01

NIVES  SKUK

Kettejeva ulica 7

6215   DIVAČA

02

BENJAMIN ŠKRLJ

Dane pri Divači 24

6215   DIVAČA

02

MATEJ BEZELJAK

Trg 15. aprila 13

6215   DIVAČA

03

MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ

Famlje 17

6217   VREMSKI BRITOF

03

URŠKA FLORJANČIČ

Dolnje Vreme 43

6217   VREMSKI BRITOF

03

MARTIN PRELC

Podgrad pri Vremah 2

6217   VREMSKI BRITOF

04

JERNEJ FRANC PREMRL

Senožeče 103

6224   SENOŽEČE

04

JOVO FERFILA

Senožeče 102l

6224   SENOŽEČE

04

DRAGO ŠKAMPERLE

Senožeče 102f

6224   SENOŽEČE

 

Prav tako smo po večinskem volilnem sistemu volili člane svetov krajevnih skupnosti. Od letošnjih lokalnih volitev dalje smo v Občini Divača bogatejši za novo krajevno skupnost in sicer Krajevno skupnost Dolnje Ležeče. Čeprav v prvem krogu (na rednih volitvah) ni bilo dovolj kandidatov za zasedbo vseh mest v krajevnih skupnostih, se je kandidate le našlo in na naknadnih volitvah so bili izvoljeni v svete krajevnih skupnosti. Izjema je le Krajevna skupnost Senožeče z volilno enoto 4/7 - Otošče, kjer kandidata kljub razpisu naknadnih volitev ni bilo in tako je vas Otošče ostala brez svojega predstavnika v svetu Krajevne skupnosti Senožeče.

 

Izvoljeni člani in sestava svetov KS so prikazani v naslednji tabeli: 

KS

Ime in Priimek

Naslov

BARKA

DEJAN PRELEC

Barka 16, 6217    VREMSKI BRITOF

BARKA

DENIS AMBROŽIČ

Barka 28, 6217    VREMSKI BRITOF

BARKA

BORIS PRELEC

Barka 36, 6217    VREMSKI BRITOF

 

 

 

DIVAČA

VINKO  MAHNIČ

Ulica istrskega odreda 4, 6215  DIVAČA

DIVAČA

ANA MARIJA PRELC

Ulica dr. B. Magajne 14, 6215 DIVAČA

DIVAČA

TANJA GEC

Brežec pri Divači 10, 6215 DIVAČA

DIVAČA

TATJANA GOMBAČ

Naklo 20 , 6215 DIVAČA

DIVAČA

BENJAMIN ŠKRLJ

Dane pri Divači 24, 6215 DIVAČA

 

 

 

MISLIČE

ANDREJ DEKLEVA

Misliče 24 , 6217  VREMSKI BRITOF

MISLIČE

MITJA  IVANČIČ

Vatovlje 9 , 6217  VREMSKI BRITOF

MISLIČE

MIRKO  GRLICA

Vareje 11 , 6217  VREMSKI BRITOF

 

 

 

SENOŽEČE

JOVO FERFILA

Senožeče 102l, 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

TINA  KASTELIC  GUŠIĆ

Senožeče 82c, 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

KATARINA  KLEVA

Senožeče 146, 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

NATAŠA  MOŽE

Potoče 15 , 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

EDVIN  ŠKAMPERLE

Dolenja vas 23 , 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

BARBARA  HUMAR

Dolenja vas 34a, 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

ANTON  FRANETIČ

Laže  24 , 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

SEBASTJAN MARGON    

Gabrče 11 , 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

MATJAŽ  TAŠIČ

Senadole 32 , 6224  SENOŽEČE

 

 

 

VREME

DEJAN  HREŠČAK

Goriče pri Famljah 4 , 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

ANDREJ  PRELC

Famlje  16b, 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

MIRAN ČAJKO

Vremski Britof 18 , 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

ROBERT MAGAJNA

Dolnje Vreme 22A , 6217 VREMSKI BRITOF

VREME

BOJAN  SKALEC  

Gornje Vreme 15 , 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

KLAVDIJO  SKUK

Gornje  Ležeče 14,  6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

MATEVŽ  FRANETIČ

Škoflje 5a, 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

JANA  TREBEC

Zavrhek  10a , 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

MARTIN  PRELC

Podgrad pri Vremah 2,6217 VREMSKI BRITOF

 

 

 

DOLNJE LEŽEČE

NIKA  MASLO

Dolnje Ležeče 47, 6215 DIVAČA

DOLNJE LEŽEČE

IZTOK  GRANDIČ

Dolnje Ležeče 75, 6215 DIVAČA

DOLNJE LEŽEČE

BRUNO  BOMBAČ

Dolnje Ležeče 62, 6215 DIVAČA

 

Tajnik Občinske volilne komisije

Iztok Felicjan

 

Poročilo  OVK o izidu volitev župana_drugi krog

Poročilo  OVK o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Divača

Poročilo  OVK o izidu volitev članov krajevnih skupnosti  

Poročilo  OVK o izidu volitev članov krajevnih skupnosti_naknadne volitve