MEŠANI PEVSKI ZBOR DIVAČA

Naslov:
Kraška cesta 67, p.p.8, 6215 Divača

Matična številka:
5123194

Davčna številka:
81112548

Transakcijski račun:
10100-0035476872 Banka Koper d.d.

Tel. št.:


E-mail:
divacazbor@gmail.comSpletna stran:
Mešani pevski zbor Divača

Predsednik:
Graciela Dolenc

Tajnik:
Vatovec Sabina

Blagajnik:
Larisa Benassi