STRELSKO DRUŠTVO VREMŠČICA, VREMSKI BRITOF

Naslov:
Famlje 3
6217 Vremski Britof

Matična številka:
1137581

Davčna številka:
63005867

Transakcijski račun:
10100-0035664955

Tel. št.:
+386 (0)41 422-812

E-pošta:


Povezava na spletno stran:
http://sdv.volknet.net/news.php

IZVRŠNI ODBOR:


Predsednik:
Drago Božac

Tajnik:
Dejan Grandič

Blagajnik:
Anja Božac

Tehnični vodja:
Izidor Hreščak

Informatik:
Darko Volk

Gospodar:
Boris Matjažič

Član:
Andrej Hreščak

Treningi:
vsak nepraznični petek ob 18.00 (med septembrom in junijem)