<b>TKŠD URBANŠČICA</b>

Naslov:
Turistično kulturno in športno društvo Urbanščica

Matična številka:
1802224

Davčna številka:
11542756

Transakcijski račun:
10100-0039500820 (Banka Koper)

Tel. št.:
041 - 827 080
031 - 817 676

E-mail:


Predsednik:
Mirjam Frankovič Franetič

Podpredsednik:
Katja Prunk

Tajnik:
Jožica Ivančič

Blagajnik:
Tamara Kljun