RAZVOJNO DRUŠTVO BANDERA

Naslov:
Razvojno društvo Bandera

Matična številka:


Davčna številka:
23251956

Transakcijski račun:
19710-5008309569 (Deželna banka Slovenije)

Tel. št.:
031-702 187 (Alenka Dolgan Štrucl)


E-mail:


Predsednik:
Aleš Tominc

Podpredsednik:
-

Tajnik:
-

Blagajnik:
-