ODPRTJE ENERGETSKO SVETOVALNE PISARNE V DIVAČI - ESP DIVAČA

datum: 18.01.2013

kategorija: Novice – zanimivosti ESP

Občina Divača se z odpiranjem energetsko svetovalne pisarne pridružuje več kot 35-im že delujočim pisarnam širom Slovenije.

Otvoritev bo v sredo 23.1.2013 ob 16.00 uri. Vabljeni!

V sejni dvorani Občine Divača je na ogled tematska razstava "Obnovljivi viri energije in ukrepi za racionalno rabo energije".

ENSVET

Kaj je ENSVET
To je nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE), kar pripomore k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

Kaj je Energetsko svetovalna pisarna
Je pisarna, kjer bomo skupaj z vami poskušal najti za vas najboljše rešitve z naslednjih področij:
- energetske sanacije stavb ali učinkovito energetsko zasnovo novogradnje
- ustrezno zasnovo zunanjega toplotnega ovoja stavbe
- ustrezno izbiro stavbnega pohištva in zasteklitev
- pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta
- izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje
- uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode
- možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE
- vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu

Kje in kdaj svetujemo
ESP Divača deluje v prostorih Občine Divača (pritličje) vsako sredo od 15.00 do 19.00

Kako do nasveta:
Predhodno se najavite po telefonu 05/7310-930 vsak delovni dan v delovnem času občine.

Kje dobimo dodatne informacije:
- spletna stran občine Divača
- www.ensvet.si
- telefonski kontakt: 080 1669

Z BREZPLAČNIMI NASVETI vam bomo pomagali zmanjšati stroške za energijo ob hkratnem povečanju zadovoljstva in ugodja bivanja. Poleg prihrankov v družinskem proračunu, pa boste pripomogli tudi pri ohranjanju čistejšega okolja.

Plakat