ŽUPANI TREH PRIMORSKIH OBČIN PODPISALI PRISTOPNO IZJAVO H KONVENCIJI ŽUPANOV

datum: 10.05.2013

kategorija: Novice – zanimivosti ESP

Agencija GOLEA je včeraj, v sredo 17. aprila 2013, v prostorih Primorskega tehnološkega parka, organizirala dogodek “S KONVENCIJO ŽUPANOV DO PROJEKTOV TRAJNOSTNE ENERGETIKE”.

Osrednji del dogodka je bil namenjen evropski pobudi Konvenciji županov, saj so občinski sveti treh občin (Občine Brda, Divača in Miren Kostanjevica) v mesecu marcu 2013 izglasovali pooblastilo županom, da podpišejo pristopni obrazec. Sodelujoče občine so, poleg občine Idrija, prve primorske občine, ki so se odločile pridružiti evropskemu gibanju, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo izpolnili in presegli cilj Evropske Unije 20% zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Na evropskem nivoju je k pobudi pristopilo
že 4.481 občin in mest, v Sloveniji 11.


več