Finančne vzpodbude

datum: 07.11.2017

kategorija: Pomembna obvestila ESP

 Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki na naslednji spletni strani:

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe