EKO SKLAD - nepovratne finančne spodbude - stanovanjske stavbe

datum: 14.01.2013

kategorija: Pomembna obvestila ESP

Tudi letos Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavlja JAVNI POZIV za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 18SUB-OB13.

Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad tudi letos ponuja investitorjem, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira in ki skupaj presežejo 10.000 evrov priznanih stroškov, kot so opredeljeni v javnih pozivih. Pri tem bo veljalo, da skupni znesek nepovratnih sredstev in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe. Nova naložba je naložba, ki bo izvedena po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.

Vse zahteve in navodila so podrobno razložena v samem razpisu.

Več