Spremembe javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13

datum: 08.01.2014

kategorija: Pomembna obvestila ESP

Spremembe javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13

Slovenski okoljski javni sklad - Eko sklad, objavlja:


Spremembe javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 49OB13 (Uradni list RS, št. 18/13) se spremeni tako, kot sledi: Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi:

»Višina sredstev po tem pozivu znaša 6 milijonov EUR.«

V prvem odstavku 5. točke se datum »31.1.2014« nadomesti z datumom

»30. 4. 2014«.